Kerstin Thorburn

Måleri

Strandvägen 12 Tfn: 08-530 390 73

Målar blommor och landskap i akvarellteknik.

Har deltagit i ett flertal kurser i akvarellmålning. Flera utställningar i stockholmstrakten.