Nadja Helin

Tuna akvarellsällskap.

 

Ställer ut hos Kerstin Thorburn.

Nadja bor och arbetar i Tumba, södra Stockholm sedan 1985 och är verksam som bildkonstnär och pedagog.
Medlem i föreningen ”Svenska konstnärinnor”, ” Nordiska akvarellsällskapet ”, ”Kretsen”
Nadjas stora intresse är landskaps måleri och stadsmotiv.
Har varit kursledare under 15 år i Studieförbund Vuxenskolan.
Förutom det konstnärliga arbetet håller Nadja akvarellkurser i egen regi : termins kurser i Tuna skolan i Tumba och sommarkurser  både i Sverige och utomlands.
På Uttrans konstrunda träffar man Nadja med hennes elever och deras akvarellmåleri.

Nadja Helins har fått sin  konstnärliga utbildning i St-Petersburg i Ryssland .

 

 
 
 
 
Post
Instagram