Reinhard König

Silversmide 

070 682 3900
Jag har sedan ungdomsåren arbetat med metaller på olika sätt.
För 18 år sedan blev jag intresserad av silver, titan och niob och har sedan dess ägnat mig
åt tillverkning av smycken i dessa ädla metaller.
Det sker ingen masstillverkning och alla smycken är original.
Mestadels är det privatpersoner och konstföreningar som är min kundkrets.
Mitt formspråk är renskalat och enkelt. Det är så det tilltalar mig.


 
 
 
 
Post
Instagram