Yana Knight.

https://storyofyana.com/

Yana Knight är en konstnär som förvandlar sitt liv till serier, zines och grafiska romaner. Hennes arbete är lekfullt experimentellt och blandar traditionella och mindre konventionella material (t.ex. krossade höstlöv, omslag av chokladgodis, toalettpappersrullar), såväl som gammal och ny teknik, ofta i ett enda verk. Yanas serier och tecknade serier har sina rötter i personliga upplevelser och små men viktiga vardagslivs nöjen, upptäckter och händelser. Hennes verk finns i samlingen av Musée d'Art Spontané i Bryssel, visas för närvarande på University of Tartu Art Museum (Tartu, Estland - Europeisk kulturhuvudstad 2024) och har varit med i Dutch Design Week. Efter att ha bott i sex länder är hon för närvarande baserad mellan Bryssel (Belgien) och Stockholm, där hon blandar sina serier med kreativ teknologi vid Stockholms universitet.
 

Yana Knight is an artist who transforms her life into comics, zines and graphic novels. Her work is playfully experimental, mixing traditional and less conventional materials (e.g. crushed autumn leaves, chocolate sweets wrappers, toilet paper rolls), as well as old and new technologies, often in a single work. Yana's comics and cartoons are rooted in personal experiences and small but important everyday life’s delights, discoveries and happenings. Her work can be found in the collection of the Musée d’Art Spontané in Brussels, is currently on show at the University of Tartu Art Museum (Tartu, Estonia - European Capital of Culture 2024) and has been featured in the Dutch Design Week. Having lived in six countries, she is currently based between Brussels (Belgium) and Stockholm, Sweden where she is mixing her comics with creative technologies at the Stockholm University.

 
 
 
 
Post
Instagram